hakkımızda
Unutulan, terk edilen
geleneksel ürünler ve değerler
varlığını yitirmeye
mahkumdur.
Anadolia; 2007 yılından beri aydınlatma, elektrik taahhüt, teknoloji, yazılım otomasyon ve zayıf akım sistemleri alanında profesyonel projeler geliştiren ve devreye alan Green Şirketler Grubu’nun bir parçası olarak doğmuştur.

Anadolu topraklarının insanlık tarihi boyunca ürettiği tüm kültürel miras değeri taşıyan ürünlerinin uluslararası standartlarda çerçevelendirilmesi ve markalaşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirir. Markalaşan değerlerin insanlık tarihine aktarımı kolaylaşır ve bu kültürel varlığa tüm dünyanın tanıklık etmesi sağlanır.

Ürünler çok yönlü pazarlama faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası mecrada satışa sunulur ve böylelikle Anadolu’nun geleneksel tüm değerleri canlı kalır.

Anadolia, çok uzun ve meşakkatli kazılar sonucu elde edilmiş arkeolojik değer taşıyan somut kültürel miras ürünlerinin dijitalleştirilerek yedeklenmesi faaliyetlerini yürütür, heykellerin birebir replikaları ile orjinal ürünler üretir. Bunun yanısıra Anadolu topraklarında doğmuş; giyim-kuşam, aksesuar, mobilya ve ev-yaşam grubu kategorilerindeki tüm geleneksel ürünlerin üretimini de gerçekleştirir.
Anadolia değerlerimiz > Halı Dokuma
Değerlerimiz
Anadolia; yüzyıllar öncesinin emeğinin, işçiliğinin ve sermayesinin manevi değerinin farkında bir oluşum.
Geçmişine vefalı, bugününe ait, geleceğine umutlu.
Anadolia hedeflerimiz > Hedeflerimiz
Hedeflerimiz
Kültürel değerler, nesilden nesile aktarıldıkça yaşar. Anadolia’nın hedefi; Anadolu’nun kültürel mirasının ulusal ve uluslararası alandaki varlığına tüm dünyanın tanıklık etmesini sağlamaktır. Insanlık tarihine aktarımının devam etmesi için kültürel miras ürünlerinin üretimini tek bir standartta birleştirmek ve markalaştırmaktır. Zira; unutulan, terkedilen geleneksel ürünler ve değerler varlığını yitirmeye mahkumdur.
>> <
 • Anadolu Sembolü Kartal
  Kartal
 • Anadolu Sembolü İnsan
  İnsan
 • Anadolu Sembolü Bereket
  Bereket
 • Anadolu Sembolü Nazarlık
  Muska Ve Nazarlik
 • Anadolu Sembolü El, Parmak ,Tarak
  El Parmak Ve Tarak
 • Anadolu Sembolü Koç Boyunuzu
  Koç Boynuzu
 • Anadolu Sembolü Kuş
  Kuş
 • Anadolu Sembolü Pıtrak
  Pıtrak
 • Anadolu Sembolü Hayat Ağacı
  Hayat Ağacı
 • Anadolu Sembolü Eli Belinde
  Eli Belinde
 • Anadolu Sembolü Yıldız
  Yıldız
 • Anadolu Sembolü Bukağı
  Bukağı
 • Anadolu Sembolü Sandık
  Sandık
 • Anadolu Sembolü Akrep
  Akrep
 • Anadolu Sembolü Göz
  Göz
 • Anadolu Sembolü Küpe
  Küpe
 • Anadolu Sembolü Kurt İzi
  Kurt İzi