medeniyet
10.000 yıldır fikirleri ve
kültürleri bünyesinde bir araya
getiren coğrafya : Anadolu.
Medeniyet; şehirlilik, tüm insanların bir şehirli olarak hayattan tam faydalanması anlamına gelir. Göçebe yaşamdan toprağa yerleşmeyi, düzenli sosyal ilişkiler kurmayı ve üretkenliği temsil eder. Medeniyet hayatın her alanındaki toplumsal düzenlemelerin gelişmişlik düzeyine ulaşmasıdır.

Anadolu medeniyeti…
Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, uygarlık beşiğinde nice uluslara kucak açmış bir medeniyet… Mehmet Akif’in mısralarındaki gibi Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar iken bile ayakta durmayı, varlığını sürdürmeyi, milleti yüreklendirmeyi başarabilmiş toprakların medeni hali... Çin’den Orta Asya Türklerine, Hindistan’dan Mısır’a kadar sayılamayacak kadar çok sayıda ülkenin eserlerine evrensellik kazandırmıştır.
Anadolu Medeniyet
Tarih boyunca birçok uygarlığın barındığı Anadolu, başta Hititler, Frigler, Urartular olmak üzere, günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamış onlarca medeniyeti ve kavimleri ile,
dünya tarihine birçok “ilk”e şahitlik etmiştir.
Antik çağlardan Roma’ya, Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar soyut ve somut değer taşıyan bütün çalışmaların vücut bulmuş halidir. İnsanlığın en eski zamanlarından bu yana birikmiş dil, din, ahlak, felsefe, iktisat, sanat ve edebiyatın temel taşlarının günümüze kadar erişimini sağlamış, geçirdiği tüm süreçlerde birikimlerine yeni ve çağdaş ürünler eklemiş bir medeniyettir Anadolu Medeniyeti.
Antik Çağlarda Anadolu
Medeniyet Halk Otunları
Anadoluda Medeniyet Sembolü